EMBIT - Rozwiązania sieciowe i mobilne: Java J2ME, GPRS, GPS
 

XML - problemy, rozwiązania, użyteczne techniki


Szanowni Czytelnicy!
W dziale tym zamierzamy publikować krótkie omówienia problemów, napotykanych przy tworzeniu rozwiązań wykorzystujących technologię XML. Zamieszczane przykłady będą w pełni funkcjonalnymi rozwiązaniami, możliwymi - po niezbędnych adaptacjach - do wykorzystania w Waszych projektach. Oczekujemy jedynie, że w razie skorzystania z publikowanych tu rozwiązań każdorazowo będzie podawane źródło zapożyczenia.

Chętnie zamieścimy również materiały (w dowolnej formie: artykułów, notatek, polemik itp.) nadesłane przez Czytelników, publikując oczywiście również ewentualne zastrzeżenia dotyczące możliwości wykorzystania np. fragmentów kodu.

Dostępne materiały
Przykład rekurencyjnych struktur XML
Zastosowanie rekurencyjnych struktur danych do przechowywania tabelarycznych zestawień, zawierających dane liczbowe podane sumarycznie i w rozbiciu (częściowym lub zupełnym) na składniki.
W przygotowaniu
Obliczenia w strukturach rekurencyjnych
Definiowanie szablonów XSLT, służących do wykonywania obliczeń na rekurencyjnych strukturach danych XML. Szablony takie mogą być wygodną i użyteczną alternatywą dla skomplikowanych wyrażeń XPath.
 
Copyright © 2003 EMBIT Systemy Informatyczne Liczba odwiedzin: Redakcja witryny: webmaster@embit.net