EMBIT - Rozwiązania sieciowe i mobilne: Java J2ME, GPRS, GPS
 

Nowości i zmiany

Poniżej będziemy zamieszczać najnowsze informacje o naszej działalności, produktach i usługach oferowanych przez firmę EMBIT oraz zmianach w treści i układzie naszej witryny. Jeżeli była już ona przez Ciebie odwiedzana i nie interesują Cię stare wiadomości, prosimy o zajrzenie najpierw tutaj.

28-01-2004
W wersji 1.2 programu Kredyty istnieje możliwość zadeklarowania innego trybu spłat niż typowy miesięczny: w ratach kwartalnych, półrocznych lub rocznych albo jednorazowo na koniec okresu kredytowania. Użytkownicy wcześniejszych wersji programu mogą (w sposób właściwy dla posiadanego modelu telefonu) bezpłatnie zainstalować sobie jego aktualizację.

26-11-2003
W wersji 1.1 programu Kredyty dodano możliwość symulacji kredytów spłacanych w ratach annuitetowych, czyli stałych ratach kapitałowo - odsetkowych. Użytkownicy wcześniejszych wersji programu mogą bezpłatnie zainstalować jego aktualizację, w sposób zależny od posiadanego modelu telefonu.

25-11-2003
W wersji 1.1 programu Lokaty ułatwiono obsługę, dodając podpowiadanie ostatnio użytej do obliczeń rocznej stopy procentowej i stawki podatku od odsetek. Użytkownicy wcześniejszych wersji mogą bezpłatnie zainstalować aktualizację programu, w sposób zależny od posiadanego modelu telefonu.

 
Copyright © 2003 EMBIT Systemy Informatyczne Liczba odwiedzin: Redakcja witryny: webmaster@embit.net