EMBIT - Rozwiązania sieciowe i mobilne: Java J2ME, GPRS, GPS
 

Nowości i zmiany

Poniżej będziemy zamieszczać najnowsze informacje o naszej działalności, produktach i usługach oferowanych przez firmę EMBIT oraz zmianach w treści i układzie naszej witryny. Jeżeli była już ona przez Ciebie odwiedzana i nie interesują Cię stare wiadomości, prosimy o zajrzenie najpierw tutaj.

28-01-2004
W wersji 1.2 programu Kredyty istnieje możliwość zadeklarowania innego trybu spłat niż typowy miesięczny: w ratach kwartalnych, półrocznych lub rocznych albo jednorazowo na koniec okresu kredytowania. Użytkownicy wcześniejszych wersji programu mogą (w sposób właściwy dla posiadanego modelu telefonu) bezpłatnie zainstalować sobie jego aktualizację.

26-11-2003
W wersji 1.1 programu Kredyty dodano możliwość symulacji kredytów spłacanych w ratach annuitetowych, czyli stałych ratach kapitałowo - odsetkowych. Użytkownicy wcześniejszych wersji programu mogą bezpłatnie zainstalować jego aktualizację, w sposób zależny od posiadanego modelu telefonu.

25-11-2003
W wersji 1.1 programu Lokaty ułatwiono obsługę, dodając podpowiadanie ostatnio użytej do obliczeń rocznej stopy procentowej i stawki podatku od odsetek. Użytkownicy wcześniejszych wersji mogą bezpłatnie zainstalować aktualizację programu, w sposób zależny od posiadanego modelu telefonu.

 
Copyright © 2003 EMBIT Systemy Informatyczne Liczba odwiedzin: SilverCounter - Admin Control Panel
� Login
Password:
� Wrong Password
You entered a wrong password! Please hit the Back-Button of your browser to return to the login screen.
� Edit Settings
Change Password:
Here you can enter a new password for the Admin Control Panel.
User-Online Time:
Here you can enter how many seconds a user is shown as 'online'.
When to delete IPs:
Here you can set how many seconds an user's ip is saved in the database. 0 = No IP-lock. 86400 = Full IP lock.
Total number of visitors:
Here you can edit the total number of visitors.
Total number of visitors today:
Here you can edit the number of today's visitors.
Edit Template:
Here you can change the counter's look. (HTML)

$total = Total number of visitors
$today = Number of today's visitors
$online = Number of 'online users'
� Information
Code for Installation:
Paste this code to the place where the counter shall be shown. Please note that the filename has to end on .php !
Current Silver-Scripts.de News:
Here you can see the latest news concerning Silver-Scripts.de
Date of Installation
The date of installation is shown here.
� Error
You didn't enter anything in the following field:
� Settings saved
The settings have been saved successfully. Click here if the redirection doesn't work.
Powered by SilverCounter v1.0.1
© Silver-Scripts.de
Redakcja witryny: webmaster@embit.net