EMBIT - Rozwiązania sieciowe i mobilne: Java J2ME, GPRS, GPS
 

LoanCalc - kalkulator kredytowy
Prezentowany poniżej program pozwala analizować oferty kredytowe, obliczając łączny koszt kredytu i wysokość rat przy różnych cyklach i trybach spłat: miesięcznych, kwartalnych itd., w ratach stałych (annuitetowych) lub malejących. Wyniki można zapisywać w pamięci telefonu, np. dla późniejszych porównań z innymi ofertami lub powtórzenia obliczeń przy zmienionych parametrach.

Potrzeba Oprocentowanie i opłaty Liczba i rodzaj rat Wyniki

Użytkownik określa kwotę, której potrzebuje. Program sam oblicza łączną kwotę kredytu, uwzględniającą prowizję banku i inne opłaty, np. wekslowe. Liczba rat może być mniejsza od wynikającej z okresu kredytowania i cyklu spłat, co pozwala uwzględnić okres tzw. karencji.
Uwaga:   Faktyczny wygląd formularzy wyświetlanych przez program może nieco różnić się od prezentowanego powyżej. Może to być efektem różnic pomiędzy obsługą ekranu w różnych typach i modelach telefonów.

Instalacja (z naszej witryny WAP: http://wap.embit.pl) oraz użytkowanie programu są bezpłatne, wymagane jest jedynie zaakceptowanie przed instalacją warunków licencji.
 
Copyright © 2003 EMBIT Systemy Informatyczne Liczba odwiedzin: Redakcja witryny: webmaster@embit.net