EMBIT - Rozwiązania sieciowe i mobilne: Java J2ME, GPRS, GPS
 

Pobieranie programów z naszej witryny WAP

Up Dn LSK RSK
Przed pierwszą próbą skorzystania z usług naszej witryny WAP zachęcamy do sprawdzenia, że wszystkie opcje telefonu, związane z transmisją danych i obsługą WAP, są ustawione zgodnie z zaleceniami jego producenta i operatora właściwej sieci komórkowej. Jeżeli tak jest, to podanie wbudowanej w telefon przeglądarce WAP adresu http://embit.pl/wap spowoduje wyświetlenie naszej strony głównej:

Widoczna obok miniprzeglądarka, wykorzystana przez nas do prezentacji naszej witryny WAP, bazuje na rozwiązaniach Roberta Fullera z firmy Applepie Solutions Ltd. Przeglądarka ta jest w pełni funkcjonalna, tak więc wybierając z jej menu pozycję "Inna witryna" użytkownik może oglądać zawartość dowolnych stron WAP, dostępnych pod podawanymi przez siebie adresami.
Pod adresem http://embit.pl/wap/fuller/1.wml dostępna jest demonstrująca jej możliwości oryginalna witryna, opracowana przez Roberta Fullera.

Uwaga: Do przewijania zawartości wyświetlanej strony oraz
do wskazywania pozycji menu przeglądarki służą dwa środkowe podłużne przyciski.
Phone skin


Proszę czekać,
trwa ładowanie ...

Najczęściej spotykane problemy i ich przyczyny

Pobierana jest obcojęzyczna wersja programu
W razie istnienia obcojęzycznych wersji danego programu, udostępniające go oprogramowanie po stronie naszego serwera sprawdza językowe ustawienia przeglądarki telefonu, starając się dobrać odpowiednią wersję instalowanego programu. Jedynym środkiem zaradczym jest odpowiednie ustawienie językowych opcji telefonu na czas instalacji programu. Jeżeli okaże się to nieskuteczne, prosimy o przesłanie nam informacji o problemie wraz z numerem testu, wyświetlanym na naszej stronie WAP po wybraniu kolejno: [W razie kłopotów] -> [Dane przeglądarki].

Formularze, menu itp., wyświetlane przez program, są niezbyt czytelne lub obcięte
Definicja graficznego interfejsu użytkownika (tzw. GUI - ang. Graphical User Interface) zawarta w standardzie MIDP pozostawia wiele swobody twórcom jego implementacji dla różnych typów i modeli telefonów. Tych typów i modeli jest obecnie na rynku zbyt dużo, by pokusić się o przetestowanie jakiegokolwiek programu na każdym z możliwych urządzeń.
Stąd też, pomimo stosowania rygorystycznych reguł projektowania i korzystania z wszelkich dostępnych z poziomu programu charakterystyk urządzenia, może się zdarzyć, iż faktyczny wygląd poszczególnych formularzy (ekranów) wyświetlanych przez program będzie nieco różnić się od zamierzonego. W każdym z takich przypadków prosimy o przesłanie nam możliwie szczegółowej informacji o rodzaju problemu oraz o typie, modelu i wersji oprogramowania (tzw. firmware) telefonu. Wystarczającą informacją będzie zazwyczaj opis problemu, uzupełniony numerem testu uzyskanym z naszej strony WAP - por. wyżej.

W trakcie instalacji programu wyświetlany jest komunikat o błędzie
Jeżeli komunikat jako przyczynę niezainstalowania programu podaje przekroczenie czasu oczekiwania, błąd może wynikać z chwilowego przeciążenia serwera. W takich przypadkach zazwyczaj pomaga ponowienie próby pobrania instalacji programu. Jeśli jednak kilka kolejnych prób zakończy się niepowodzeniem, prosimy o przesłanie nam pełnego tekstu komunikatu wraz z datą i możliwie dokładnym czasem wystąpienia błędu.
W razie wystąpienia błędów innych niż wyżej opisany, otrzymanie takiej informacji pomoże nam określić przyczynę kłopotów i zaproponować środki zaradcze. Aby upewnić się, czy posiadany przez Państwa telefon wymaga dodatkowych ustawień, prosimy odwiedzić stronę odpowiedniego operatora:

Era GSM:
http://www.era.pl/index.php?id=konfigurat§ion=indy

Plus GSM:
http://www.plusgsm.pl/uslugi/konfiguracja/konfiguracja_wap
http://www.plusgsm.pl/uslugi/internet_i_transmisja_danych/wap/konfiguracja_zdalna

Orange:
http://ustaw.orange.pl

Heyah:
http://www.heyah.pl/konfigurator_heyah

 
Copyright © 2003 EMBIT Systemy Informatyczne Liczba odwiedzin: Redakcja witryny: webmaster@embit.net