EMBIT - Rozwiązania sieciowe i mobilne: Java J2ME, GPRS, GPS
 

DepoCalc - kalkulator dla lokat
Prezentowany poniżej program pozwala oceniać i porównywać rentowność różnych lokat terminowych, obliczając dochód z lokaty dla różnych trybów kapitalizacji (miesięcznej, kwartalnej itd.), z możliwością uwzględnienia wpływu podatku od odsetek. Użytkownik może wyniki zapisywać w pamięci telefonu, np. dla powtórzenia obliczeń przy zmienionych parametrach (np. dla oferty innego banku) lub sprawdzenia w dowolnym momencie, jakie kwoty i kiedy będzie miał do dyspozycji z pieniędzy ulokowanych w bankach.

Potrzeba Oprocentowanie i opłaty Liczba i rodzaj rat Wyniki

Użytkownik określa kwotę, którą dysponuje, oraz pozostałe parametry lokaty: roczną stopę oprocentowania, stopę podatku od odsetek skapitalizowanych, cykl kapitalizacji i okres utrzymywania lokaty.
Uwaga:   Faktyczny wygląd formularzy wyświetlanych przez program może nieco różnić się od prezentowanego powyżej. Może to być efektem różnic pomiędzy obsługą ekranu w różnych typach i modelach telefonów.

Instalacja (z naszej witryny WAP: http://wap.embit.pl) oraz użytkowanie programu są bezpłatne, wymagane jest jedynie zaakceptowanie przed instalacją warunków licencji.
 
Copyright © 2003 EMBIT Systemy Informatyczne Liczba odwiedzin: Redakcja witryny: webmaster@embit.net