EMBIT - Rozwiązania sieciowe i mobilne: Java J2ME, GPRS, GPS
 

Obliczenia w formularzach

Projektując arkusz XSLT do zobrazowania tabelarycznych zestawień (np. sprawozdawczych) często mamy do czynienia z sytuacją, w której należy wykonać pewne operacje na danych - podsumowanie kolumny, wyliczenie średniej itp.
Zestaw standardowych funkcji arytmetycznych, operujących na zbiorach węzłów zadanych wyrażeniami XPath, jest dość ubogi - ogranicza się właściwie jedynie do zliczania i sumowania wartości węzłów. Czasem też wyrażenie XPath określające interesujący nas zbiór węzłów staje się - zwłaszcza przy operacjach na złożonych, częstokroć zagnieżdżonych strukturach danych - zbyt skomplikowane i trudne do modyfikacji przy jakichkolwiek zmianach dotyczących projektu.
W takich przypadkach warto rozważyć realizację obliczeń przy użyciu odpowiednio zaprojektowanych szablonów XSLT, wywoływanych iteracyjnie lub rekurencyjnie. Przygotowywany do publikacji materiał opisywać będzie budowę i zastosowania takich szablonów na przykładzie nieco wzbogaconej struktury tabelarycznego zestawienia, przedstawionego w poprzednim artykule - "Przykład rekurencyjnych struktur XML".

 
Copyright © 2003 EMBIT Systemy Informatyczne Liczba odwiedzin: Redakcja witryny: webmaster@embit.net