EMBIT - Rozwiązania sieciowe i mobilne: Java J2ME, GPRS, GPS
 

Co to jest RSS?

Korzystanie z serwisów RSS (ang. Rich Site Summary lub Really Simple Syndication) jest prostym sposobem na bieżące śledzenie nowości pojawiających się w interesujących nas witrynach internetowych. Jedyne, co jest do tego potrzebne, to zainstalowanie programu nazywanego czytnikiem RSS, częstokroć będącego tzw. wtyczką do przeglądarki internetowej. Zyskuje się wtedy dostęp do licznych pogrupowanych tematycznie kanałów, z których każdy prezentuje krótkie streszczenia interesujących nas wiadomości wraz z odsyłaczami do pełnej informacji. Informacje o dostępnych kanałach są zwykle zamieszczane w witrynach dostawców treści informacyjnych - wydawnictw, stacji radiowych i telewizyjnych, księgarń etc.
Możemy przy tym określić listę kanałów, z których nowości ma dla nas pobierać program czytnika - jest to więc wygodna forma abonamentu informacji.
 

Podstawowe zalety

Opisana metoda dostępu ma podstawową zaletę: nie traci się czasu na przedzieranie się przez przeładowane coraz wymyślniejszymi i bardziej obszernymi reklamami, wolno ściągające się strony różnych witryn. Drugą zaletą jest minimalizacja zwłoki pomiędzy opublikowaniem interesującej nas informacji a jej poznaniem przez nas. Zwłoka ta jest zależna jedynie od ustawień czytnika RSS i - oczywiście - od faktu, czy akurat mamy włączony komputer. Zazwyczaj istnieje też możliwość takiego skonfigurowania czytnika RSS, aby w razie opublikowania nowej informacji w wybranym kanale zostać powiadomionym o tym fakcie komunikatem wyświetlanym na ekranie komputera.
 

Zastosowania komercyjne

Udostępnianie zasobów sieci przy użyciu technologii RSS szczególnie nadaje się dla witryn prezentujących w miarę często nowości z jednej lub wielu dziedzin lub też takich, którym zależy na zapobieganiu przeoczeniu pewnych wiadomości przez grupę potencjalnie zainteresowanych odbiorców - wiadomości serwisowe, komunikaty dla nabywców sprzętu, promocje itp. Przykładowo, sprzedawcy samochodów będzie zależało by nabywcy określonego modelu nie przeoczyli komunikatu o akcji wymiany części z wykrytą wadą fabryczną lub zaproszenia do skorzystania z promocyjnej oferty związanej z tym modelem.
 

Administracja publiczna

Informatyzacja administracji państwowej tworzy nowy obszar dla wykorzystania omawianej technologii. Jednym z takich potencjalnych zastosowań jest tworzenie i dystrybucja biuletynów przeznaczonych dla podległych lub współpracujących jednostek organizacyjnych względnie innych zainteresowanych podmiotów. Może to pozwolić na istotną redukcję pracochłonności i innych kosztów, ponoszonych np. przy wysyłce odpowiednich informacji drogą pocztową.
 

Jak to zwykle wygląda?


Większe okno ...

Nasza oferta

  • Tworzenie
  • Utrzymywanie
  • Aktualizacja
  • Statystyki
serwisu RSS dla witryny lub jej części. Jeśli są Państwo zainteresowani tego typu usługami, prosimy o kontakt na adres: biuro@embit.net.
 
Copyright © 2003 EMBIT Systemy Informatyczne Liczba odwiedzin: Redakcja witryny: webmaster@embit.net